Rejestracja operatorów BSP

Od 31 grudnia 2020 roku w państwach Unii Europejskiej obowiązują wspólne przepisy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego dotyczące użytkowania bezzałogowych statków powietrznych.

Wedle obowiązujących przepisów bez obostrzeń dozwolone jest latanie bezzałogowymi statkami powietrznymi ważącymi poniżej 250g (klasa C0) oraz nie posiadającymi kamery („czujników umożliwiających zbieranie danych”). W przypadku pozostałych (cięższych i/lub zawierających czujniki do zbierania danych jak np. kamery) konieczne jest zaliczenie szkolenia (on-line dla kategorii otwartych A1/A2/A3) i zdania egzaminu.

Rejestracji pilota oraz szkolenia on-line można dokonać na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego – https://drony.ulc.gov.pl/

Więcej informacji dotyczących nowych przepisów wraz z szczegółowym opisem każdej kategorii lotów znajdują sie na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego – https://ulc.gov.pl/pl/drony

Prezentacja przedstawiająca nowe przepisy oraz opisująca poszczególne kategorie lotów –https://ulc.gov.pl/_download/Drony/3_wdro%C5%BCenie_przepio%C3%B3w_unijnych_PSzymanski.pdf